Популярні статті

Матеріал з CybWiki

Перейти до: навігація, пошук

Переглянути (попередні 50 | наступні 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Головна сторінка ‎(258 745 переглядів)
 2. Index.php ‎(30 837 переглядів)
 3. Типи економічних систем: їх характеристика ‎(18 620 переглядів)
 4. Банківська система: зміст, рівні, функції ‎(18 519 переглядів)
 5. Ефективність виробництва: її економічні та соціальні показники ‎(15 424 перегляди)
 6. Словник економічних понять ‎(14 462 перегляди)
 7. Міжнародний поділ праці. Теорія порівняльних переваг ‎(12 788 переглядів)
 8. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне ‎(12 205 переглядів)
 9. Товарне виробництво: суть, умови виникнення, основні ознаки, види ‎(12 012 переглядів)
 10. Міжнародна торгівля та ї особливості за сучасних умов ‎(11 217 переглядів)
 11. Суть, види і структура витрат виробництва. Явні та неявні витрати ‎(11 078 переглядів)
 12. Ринок цінних паперів в Україні: формування і розвиток ‎(10 685 переглядів)
 13. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі ‎(9328 переглядів)
 14. Приклади розв'язування задач з теорії ймовірностей ‎(8706 переглядів)
 15. Необхідність і шляхи ринкової трансформації економіки України ‎(8566 переглядів)
 16. Безробіття: причини виникнення та види. ‎(7977 переглядів)
 17. Сукупні доходи населення, їх види та джерела формування ‎(7972 перегляди)
 18. Бухгалтерський і економічний прибуток. Норма прибутку ‎(7898 переглядів)
 19. Філософія Стародавньої Індії ‎(7340 переглядів)
 20. Фактичне та природе безробіття. Закон Оукена ‎(7255 переглядів)
 21. Сучасні економічні теорії: загальна характеристика ‎(7183 перегляди)
 22. Нерівність (диференціація) доходів населення. Крива Лоренца ‎(7052 перегляди)
 23. Список питань з курсу Економічна теорія ‎(6846 переглядів)
 24. Пропозиція та чинники, що на неї впливають. Закон пропозиції ‎(6816 переглядів)
 25. Крива виробничих можливостей. Закон зростання альтернативних витрат ‎(6754 перегляди)
 26. Теорія ймовірності та математична статистика ‎(6664 перегляди)
 27. Економіка: наука про обмеженість ресурсів і вибір ‎(6509 переглядів)
 28. Інфраструктура ринку: основні риси та елементи ‎(6119 переглядів)
 29. Сутність ринку, його структура та критерії розмежування ‎(6069 переглядів)
 30. Методи і способи конкурентної боротьби ‎(6049 переглядів)
 31. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні та змінні витрати ‎(5784 перегляди)
 32. Об'єктивні основи виникнення та етапи розвитку світового господарства ‎(5607 переглядів)
 33. Система соціального захисту населення: її складові ‎(5523 перегляди)
 34. Глобалізація як тенденція соціально-економічного розвитку ‎(5384 перегляди)
 35. Причини циклічного розвитку економіки. Фази класичного ділового циклу ‎(5382 перегляди)
 36. Теорія циклів М. Кондратьєва та її значення ‎(5279 переглядів)
 37. Класифікація економічних циклів ‎(5157 переглядів)
 38. Диференційна рента: причини виникнення і механізм утворення ‎(5068 переглядів)
 39. Економічна поведінка споживача. Загальна і гранична корисність ‎(4917 переглядів)
 40. Ринкова ціна: зміст, структура, функції. Чинники що впливають на ціну ‎(4706 переглядів)
 41. Конкуренція та її роль в функціонуванні ринкової економіки ‎(4704 перегляди)
 42. Види економічної конкуренції: досконала і недосконала ‎(4665 переглядів)
 43. Умови виникнення та функціонування ринку ‎(4635 переглядів)
 44. Економічна природа земельної ренти та її види. Ціна землі ‎(4594 перегляди)
 45. Економічні функції держави ‎(4383 перегляди)
 46. Філософія софістів і Сократа (метод та етичні ідеї) ‎(4382 перегляди)
 47. Рівень життя і його показники. Проблема бідності ‎(4258 переглядів)
 48. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки: зміст, види та основні ознаки ‎(4219 переглядів)
 49. Валовий внутрішній продукт (ВВП). Номінальний та реальний ВВП ‎(4122 перегляди)
 50. Видатні економісти ‎(4078 переглядів)

Переглянути (попередні 50 | наступні 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Особисті інструменти
Простори назв
Варіанти
Перегляди
Дії
Навігація
Інструменти