Сторінки, на які найбільше посилань

Матеріал з CybWiki

Перейти до: навігація, пошук

Переглянути (попередні 50 | наступні 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Користувач:Bunyk ‎(8983 посилання)
 2. Список питань з курсу Економічна теорія ‎(79 посилань)
 3. Сучасний стан і перспективи розвитку економіки України ‎(78 посилань)
 4. ЕТ ‎(78 посилань)
 5. Суспільне виробництво та його основні фактори ‎(78 посилань)
 6. Суть, види і структура витрат виробництва. Явні та неявні витрати ‎(77 посилань)
 7. Рібень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття ‎(77 посилань)
 8. Об'єктивні основи виникнення та етапи розвитку світового господарства ‎(77 посилань)
 9. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне ‎(77 посилань)
 10. Міжнародна торгівля та ї особливості за сучасних умов ‎(77 посилань)
 11. Заробітна плата: зміст, форми, системи ‎(77 посилань)
 12. Товарне виробництво: суть, умови виникнення, основні ознаки, види ‎(77 посилань)
 13. Попит. Закон попиту. Детермінанти попиту ‎(77 посилань)
 14. Міжнародний поділ праці. Теорія порівняльних переваг ‎(77 посилань)
 15. Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії ‎(77 посилань)
 16. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі ‎(77 посилань)
 17. Інфляція: зміст, причини виникнення, шляхи регулювання ‎(77 посилань)
 18. Методи пізнання економічних процесів і явищ ‎(77 посилань)
 19. Економічна система: сутність та структурні елементи ‎(77 посилань)
 20. Безробіття: причини виникнення та види. ‎(77 посилань)
 21. Предмет економічної теорії: концептуальні підходи ‎(77 посилань)
 22. Ефективність виробництва: її економічні та соціальні показники ‎(77 посилань)
 23. Необхідність і шляхи ринкової трансформації економіки України ‎(77 посилань)
 24. Економічні категорії, закони та принципи ‎(77 посилань)
 25. Види податків. Крива А. Лаффера та визначення межі оподаткування ‎(77 посилань)
 26. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні та змінні витрати ‎(77 посилань)
 27. Глобалізація як тенденція соціально-економічного розвитку ‎(77 посилань)
 28. Типи економічних систем: їх характеристика ‎(77 посилань)
 29. Валовий внутрішній продукт (ВВП). Номінальний та реальний ВВП ‎(77 посилань)
 30. Економічні потреби, їх сутність та класифікація. Закон зростання потреб ‎(77 посилань)
 31. Види та соціально-економічні наслідки інфляції. Крива Філіпса ‎(77 посилань)
 32. Суспільне відтворення: види і пропорції ‎(77 посилань)
 33. Функції економічної теорії. Економічна політика ‎(77 посилань)
 34. Теорії виникнення і сутності грошей. Функції грошей ‎(77 посилань)
 35. Поняття та методи розрахунку ВВП ‎(77 посилань)
 36. Причини виникнення, суть та критерії класифікації глобальних проблем сучасності ‎(77 посилань)
 37. Грошовий обіг та його закони ‎(77 посилань)
 38. Міжнародна міграція трудових ресурсів ‎(76 посилань)
 39. Нерівність (диференціація) доходів населення. Крива Лоренца ‎(76 посилань)
 40. Товар та його властивості. Альтернативна вартість ‎(76 посилань)
 41. Економіка: наука про обмеженість ресурсів і вибір ‎(76 посилань)
 42. Причини циклічного розвитку економіки. Фази класичного ділового циклу ‎(76 посилань)
 43. Цінні папери: роль та основні види. Курс акції ‎(76 посилань)
 44. Рівень життя і його показники. Проблема бідності ‎(76 посилань)
 45. Теорія монетаризму та засоби проведення грошово-кредитної політики ‎(76 посилань)
 46. Державний бюджет: його структура та шляхи збалансування ‎(76 посилань)
 47. Механізм саморегулювання ринкової економіки ‎(76 посилань)
 48. Тенденції розвитку зайнятості в сучасні ринковій економіці ‎(76 посилань)
 49. Форми і функції кредиту ‎(76 посилань)
 50. Сучасні економічні теорії: загальна характеристика ‎(76 посилань)

Переглянути (попередні 50 | наступні 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Особисті інструменти
Простори назв
Варіанти
Перегляди
Дії
Навігація
Інструменти